فراخوان جذب ایده
رشد و توسعه
پلتفرم چند منظوره
فعالان صنعت قارچ
بزرگترین بازار قارچ
اواین پلتفرم هوشند
ماشروم مارکت
پرفروش ترین های فروشگاه
46,000 تومان
45,000 تومان
50,000 تومان
44,500 تومان
1,500,000 تومان
آرد نان
10000 تومان
10,000 تومان
25,000 تومان
قارچ خشک شیتاکه
30000 تومان
30,000 تومان
40,000 تومان