دفتر مدیریت پروژه یا PMO

امروزه با گسترش روزافزون پروژه‌های عظیم و تمایل سازمان‌های مختلف برای تعریف راهکارهای اقتصادی خود به صورت پروژه، کنترل و مدیریت بخش‌های مختلف این پروژه‌ها (نظیر مدیریت زمان، هزینه و تخصیص منابع) به دغدغه اصلی مدیران ارشد هر سازمان پروژه‌محوری بدل گردیده است و مدیران را به فکر ایجاد واحدی مستقل در بدنه سازمان خود با نام دفتر مدیریت پروژه (Project Management Office-PMO) انداخت.

مشخصات پروژه را وارد نمایید

برای ثبت پروژه خود ابتدا وارد شوید برای ورود اینجا کلیک کنید

با ما در ارتباط باشید....